Hakkımızda

Veteriner hekimlik mesleği tüm zorluklara karşı ülkemizde en iyi temsil edilen meslek gruplarının başında yer alır. Bunda en büyük katkı bilimsel ışık altında yetişen ve öğrendiklerini her alan da iyi uygulayan meslektaşlarımızın katkıları büyüktür. Ülkemizin içinde bulunduğu coğrafya ve buna bağlı olarak görülen hastalıklara karşı kifayet veren ve bunu yurtdışına tecrübe ihraç edebilen, yurtdışında mesleğimizin birçok alanda temsilcisi olan hekimlerimizin de olduğu bir dönemdeyiz. Kaliteli ve spesifik hizmeti ön planda tutan derneğimiz uluslararası bir dernek olup ülkemizde 1994 yılından beri hizmet vermeye ve bulunduğu konumu koruyarak büyük baş, koyun keçi hastalıkları ve yabani gevişenler üzerinde büyük söz sahibi olmayı başarmıştır.  Misyon olarak eğitimi ön planda tutan derneğimiz ülkemizde bulunan tecrübeli hocalar, meslek sanatkarları, çiftlik sahipleri, amacına yönelik firmalar ile bir köprü oluşturmayı hedeflemektedir.

Yeni dönem içerisinde etiğe bağlı ve ülke ekonomisinde yer alacak kanun, yönetmelik.. ve diğer maddeler içinde söz sahibi olmaya, ülkenin muasır seviye üzerine çıkmasına yardım maksadıyla tecrübeleri bilimsel ışık altında yetkili siyasetçi, bürokrat ve uzman kişilere de ulaşarak bilgilerimizi nakletmek istiyoruz. Bunun için ekonominin bizzat içerisinde yer alan bu konunun  üstadları olan hekimler ile birlikte yürümek isteyen derneğimiz sizlerin her türlü öneri, eleştiri ve fikirlerine açıktır. Teknolojinin son noktasında bulunan enstrümanlarla birbirimizi meslek grubumuz içinde en kısa sürede bilgi akışını  sağlamak için konusunda uzman, tecrübeli hocalarımız ve yöneticileri yine meslektaşlarımız ile buluşturmak istiyoruz.

Yeni yönetim adına dernek başkanı olarak sizleri saygıyla selamlıyor, bu birlikteliğe tüm hekimlerimizi, kurum temsilcilerini, hocalarımızı ve ilgili herkesi davet ediyorum.

Saygılarımızla…

 

Doç.Dr. Serkal GAZYAĞCI

Buiatri Derneği Başkanı